Μαθητικά Συμβούλια

18:55:0018:55:0018:55:0018:55:00{tabs type=tabs}{tab title=15Μελές Συμβούλιο 2018-2019}

 15Μελές Συμβούλιο 2021-2022

  Ονοματεπώνυμο                                      Ιδιότητα 
Τμήμα
     
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    

 

 

                                                       5μελή Συμβούλια Τμημάτων

                                                        ΤΑΞΗ  Α'

                                                      Α1                             Α2                     Α3

                          ΠΡΟΕΔΡΟΣ  :     

                          ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:    

                            ΤΑΜΙΑΣ :            

                            ΜΕΛΟΣ  :           

                              ΜΕΛΟΣ   :         


 

 

Τάξη Β
Ιδιότητα Τμήμα Β1
Τμήμα Β2 Τμήμα Β3
Πρόεδρος      
Γραμματέας       
Ταμίας      
Μέλος      
Μέλος      

 

Τάξη Γ
Ιδιότητα Τμήμα Γ1 Τμήμα Γ2 Τμήμα Γ3
Πρόεδρος ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΟΥΣΚΑ ΝΙΤΣΑΣ
Γραμματέας  ΜΠΑΤΖΑΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑΔΗΣ ΣΠΕΡΕΛΑΚΗΣ
Ταμίας  ΒΕΡΥΚΑΚΗΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΠΕΡΟΥΛΗ
Μέλος  ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ
Μέλος  ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ

 

 

 

{/tab

Joomla Templates: by JoomlaShack