"Σχολή Γονέων"

ΣΧΟΛΗ  ΓΟΝΕΩΝ

      Στο σχολείο θα λειτουργήσει και φέτος « Σχολή Γονέων» η οποία υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης διά του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι συναντήσεις θα γίνονται κάθε Τρίτη  ώρα 18:00 - 20:00 μ.μ. στο χώρο του σχολείου.

Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό.

 

 

Joomla Template: by JoomlaShack