Παραδοσιακοί Χοροί

     Στο Σχολείο μας υλοποιείται πολιτιστικό πρόγραμμα με αντικείμενο τους παραδοσιακούς μας χορούς και με θέμα: ''Γνωρίζουμε τα Επτάνησα''.

     Το πρόγραμμα διαρκεί δύο ώρες εβδομαδιαίως, εκπονείται κάθε Δευτέρα και Τρίτη, μετά τη λήξη των μαθημάτων, από 14.15 έως 15.15  και συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες από τη Β και τη Γ τάξη.

     Σκοπός του προγράμματος είναι η επαφή των εφήβων με τη λαϊκή μας παράδοση και η διατήρηση της εθνικής πολιτισμικής μας κληρονομιάς μέσα από τις σχολικές δραστηριότητες. Οι παραδοσιακοί μας χοροί και η βίωση- κατά το δυνατόν- της παραδοσιακής όρχησης είναι το πρόσφορο έδαφος, πάνω στο οποίο στηρίζεται ο σκοπός αυτός. Οι χοροί είναι αγαπητοί στα παιδιά και η διδασκαλία τους επιτελεί και άλλους σκοπούς της παιδείας, όπως την καλλιέργεια του συλλογικού πνεύματος, την ανάπτυξη του κινητικού συντονισμού και τη βελτίωση της αυτοεκτίμησης.

    Κατά το τρέχον σχολικό έτος, επιλέχθηκαν οι παραδοσιακοί χοροί των Επτανήσων, χωρίς να αποκλείεται εντελώς η διδασκαλία και άλλων τοπικών χορών. Η επιλογή αυτή έγινε κυρίως για δύο λόγους: α) για να τιμήσουμε ιδιαιτέρως τα νησιά του Ιονίου, καθώς φέτος, συμπληρώνονται εκατόν πενήντα χρόνια από την επίσημη ένωσή τους με το ελληνικό κράτος (21 Μαϊου του 1864)  και β) για να έλθουν οι μαθητές και οι μαθήτριές μας σε επαφή με μία κουλτούρα σχεδόν άγνωστη στα παιδιά μιας μεγαλούπολης και ιδιαιτέρως σ? αυτά που κατοικούν σε περιοχές με έντονο το προσφυγικό στοιχείο από τη Μ, Ασία και γνωρίζουν κυρίως τα αντίστοιχα μουσικά ακούσματα. Η κουλτούρα των Επτανήσων διαφέρει σημαντικά καθώς είναι στενά δεμένη με την ιταλική Αναγέννηση και την ανάπτυξη της πολυφωνικής μουσικής. Η επτανησιακή παράδοση είναι η μόνη στον ελλαδικό χώρο που περιλαμβάνει τόσο μεγάλο φάσμα στη λαϊκή όρχηση: έχει χορούς αυθεντικούς νησιώτικους που σε πολλά σημεία τους συναντούν τους αιγαιακούς, έχει όμως και άλλους που συνδέονται άμεσα με φλωρεντίνικους, ναπολιτάνικους ή βενετσιάνικους, με πόλκα ή μαζούρκα. Επιπλέον, η στενή επαφή των Επτανησίων με το ιταλικό μελόδραμα, έδωσε ώθηση στο πολυφωνικό τραγούδι, το οποίο άκμασε κυρίως στις πρωτεύουσες των νησιών και το οποίο αντανακλά τις αποχρώσεις της κουλτούρας του αστικού πληθυσμού και θεωρείται επίσης παραδοσιακό. Οι καντάδες, οι αριέττες και οι αρέκιες επιβίωσαν μέχρι σήμερα, όχι ως είδος μουσειακό αλλά ως ζωντανή παράδοση στην αστική λαϊκή διασκέδαση και στην έκφραση των συναισθημάτων των απλών ανθρώπων.

        Οι χοροί που διδάσκονται είναι οι εξής: α) Κεφαλλονιάς ( Διβαράτικος, Μπάλος, Μέρμηγκας, Μανέτας) β) Ζακύνθου (Συρτός λεβαντίνικος) και γ) Κερκύρας (Ρούγα, Φουρλάνα) και Συρτός στα τρία ηπειρώτικος που χορεύεται στη Λευκάδα.  Eκτός των Επτανησιακών χορών, διδάσκονται και ποντιακοί (Διπάτ, Σαμσόν και Τικ διπλόν)  καθώς και Μπάλος κυκλαδίτικος.

Joomla Templates: by JoomlaShack