Οι Δραστηριότητες του Σχολείου Μας

 Το σχολείο μας πέρα από τη φροντίδα για ποιοτικό διδακτικό έργο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δράσεις μέσα από μια μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων (εικαστικών, χορωδίας, παραδοσιακών χορών, περιβαλλοντικής αγωγής) στα οποία η συμμετοχή των μαθητών είναι ενθουσιώδης και τα αποτελέσματα εντυπωσιακά.

Παράλληλα, το εκπαιδευτικό έργο υποβοηθείται και ενισχύεται με την πραγματοποίηση πολλών εκπαιδευτικών επισκέψεων, στόχος των οποίων είναι η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών, η βιωματική τους συμμετοχή και η έκθεσή τους σε ποικίλα ερεθίσματα και εμπειρίες.

Joomla Template: by JoomlaShack